ห้ามพลาด!! ตรวจ สุขภาพ ตามสิทธิ ประกันสังคม 2562 ฟรี

สุขภาพ

สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ทั้งยังมีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ผู้คนแทบไม่มีเวลา ดูแลสุขภาพ ตัวเอง เหตุนี้จึงทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามมา ทั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคภัยต่าง ๆ ก็มีมากขึ้นทุกที และคนส่วนใหญ่ก็มักไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องการ ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ก่อนที่โรคนั้นจะลุกลามจนไม่ทันการณ์ที่จะรักษา ด้วยเหตุนี้ สำนักงานประกันสังคม จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี จึงมีการเพิ่มช่องทางสำหรับผู้ประกันตนให้เป็นทางเลือกในการ ตรวจสุขภาพประจำปี นั่นเอง

ตรวจ สุขภาพ ประจำปี ใช้สิทธิ ประกันสังคม อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อลดโรค

               การเพิ่มการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้ประกันตนเข้ามา ทำให้มีผู้ประกันตนไปใช้บริการกันอย่างมากมาย โดยผู้ประกันตน ของ ประกันสังคม สามารถใช้บริการตรวจสุขภาพประจำปีได้ตามสถานพยาบาลตามที่ตนเองเลือกไว้ ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกันตนเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นสถานพยาบาลตามที่ตัวเองประสงค์เลือกให้เป็นที่รักษาเมื่อต้องเจ็บไข้แล้ว ยังเป็นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงรวมทั้งคัดกรองการเกิดโรคตามมาได้ด้วย

การ ตรวจสุขภาพ โดยใช้สิทธิ ประกันสังคม ประจำปี 2562 ทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ดังนี้

สุขภาพ

                -ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการการตรวจสุขภาพประจำปียังสถานพยาบาลที่ตนได้เลือกไว้ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะถือว่าเป็นผลประโยชน์หนึ่งที่ทางประกันสังคมเพิ่มให้จากเดิม ดังนั้นจากเดิมที่ผู้ประกันตนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อตรวจสุขภาพประจำปีเองนั้น เริ่มต้นจากปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ประกันตนสามารถเดินเข้าไปขอรับการตรวจสุขภาพได้โดยไม่ต้องควักเงินจากกระเป๋าตนเองเลย จึงนับว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการตรวจสุขภาพประจำปีที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนจากปีก่อน ๆ

-โรคสำคัญที่ควรตรวจเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการคัดกรองโรค ที่ถูกลิสต์อยู่ในการตรวจสุขภาพประจำปี เช่น โรคมะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเลือด การตรวจการทำงานของไต ไขมันในเส้นเลือด ฯลฯ ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนจำเป็นที่จะต้องทราบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกที่โรคอยู่ในระยะแพร่กระจาย เพราะหากทราบว่าตนเองเป็นโรคเนิ่นช้าแล้วล่ะก็ อาจทำให้โรคแพร่กระจายจนอาจทำการรักษาไม่ทันท่วงทีนั่นเอง เช่น โรคมะเร็งต่าง ๆ ที่ควรมีการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ หากตรวจพบปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดโรคนั้น ๆ ก็จะรีบทำการรักษาในระยะเริ่มแรกได้ทันท่วงทีนั่นเอง

-การบริการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างทั่วถึง เนื่องจากการใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 สามารถใช้บริการยังสถานพยาบาลที่ตนเลือกไว้ตั้งแต่แรกได้ โดยไม่ถูกจำกัดเรื่องสถานพยาบาลในการตรวจ นั่นจึงทำให้ผู้ประกันตนสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงโดยไม่ถูกจำกัดการใช้สิทธิเฉพาะตามโรงพยาบาลใหญ่ ๆ เท่านั้น

การตรวจ สุขภาพ โดยใช้สิทธิประกันสังคมปี 2562 ยังคงดำเนินไปตามนโยบายเดิมของทาง สำนักงานประสังคม ที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนเพิ่มช่องทางในการ ดูแลสุขภาพ ของตนเองได้มากขึ้น จากการตรวจสุขภาพเพื่อทราบปัจจัยเสี่ยงก่อนจะเกิดโรคที่ร้ายแรงขึ้นนั่นเอง นับว่าเป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกันตนทุกคนที่ควรไปใช้สิทธิตามที่ตนเองมี ทั้งเพื่อสิทธิในการจ่ายประกันสังคม และเพื่อสิทธิต่อสุขภาพร่างกายของตนเองด้วย