Hospitel กับ โรงพยาบาลสนาม สถานที่รักษาคนป่วยโควิด-19 แตกต่างกันอย่างไร

หลังจากที่มีการระบาดระลอก 3 ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย กับการประสบปัญหาของเตียงในโรงพยาบาลหลายแห่งเต็ม ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยทั้งหมดได้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีสถานรักษาพยาบาลเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Hospitel กับ โรงพยาบาลสนาม เกิดขึ้น แต่สถานที่ทั้งสองนั้นมีเงื่อนไขในการรับผู้ป่วย หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทั้ง 2 สถานที่นี้เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Hospitel คืออะไร

Hospitel

Hospitel คือ เป็นคำเรียกที่ใช้ 2 คำรวมกัน ระหว่าง Hospital (โรงพยาบาล) + Hotel (โรงแรม) หรือโรงแรมสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการจัดตั้งเฉพาะกิจเพื่อรองรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัส CIVID-19 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ป่วยมีอาการน้อยหรือไม่รุนแรง เพื่อลดปัญหาในส่วนของสถานที่รักษาในโรงพยาบาลที่ไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นในตอนนี้ โดยในโรงพยาบาลจะมีไว้เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการหนัก การดำเนินการ Hospitel จะเป็นการจัดการระหว่างธุรกิจโรงแรมกับโรงพยาบาล โดยภายในสถานที่นั้นจะมีแพทย์และพยาบาลดูแลโดยตรง

เกณฑ์รับผู้ป่วยโควิด19 เข้ารักษาใน Hospitel

  • ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หลังจากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 4-7 วันแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆ ให้พักรักษาตัวต่อที่ Hospitel จนครบ 10 วัน และครบ 14 วันในกรณีที่สงสัยเป็นเชื้อกลายพันธุ์
  • สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแต่ไม่มีภาวะเสี่ยงหรือภาวะร่วม
  • รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอายุน้อยกว่า 50 ปี ที่ไม่มีอาการ หรือภาวะเสี่ยงหรือภาวะร่วมอื่นๆ

หมายเหตุ : ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่ Hospitel ต้องได้รับการตรวจ X-ray ทุกราย หากมีอาการปอดผิดปกติ จะต้องรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

รักษาตัวที่ Hospitel ต้องเตรียมอะไรบ้าง

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • อุปกรณ์และเอกสารด้านสุขภาพอื่นๆ
  • เสื้อผ้าสำหรับเข้ารักษา 10-14 วัน
  • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
  • อุปกรณ์เพื่อใช้ผ่อนคลายระหว่างการรักษา เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ตใช้สำหรับดูหนัง ฟังเพล เล่นเกม มือถือ นิตยาสาร เป็นต้น (แนะนำกิจกรรมที่ทำให้ผ่อนคลายและคลายเครียดได้เป็นอย่างดี และยังสร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ ยามว่าง ลองคลิ๊กเข้ามาที่ beer6789 )

โรงพยาบาลสนาม คืออะไร

โรงพยาบาลสนาม คือ

โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) คือสถานที่จัดขึ้นเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ทีละจำนวนมาก โดยเป็นไปตามข้อปฏิบัติของกรมการแพทย์ ใช้ดูแลผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการน้อย เป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมระบายอากาศที่เหมาะสม และห่างจากชุมชน ผ่านการดูแลโดยแพทย์และพยาบาลผ่านทางกล้อง (Telemedicine & Care) หากผู้ป่วยมีอาการหนักขึ้นจะทำการนำส่งโรงพยาบาลเครือข่ายทันที

โรงพยาบาลสนามไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ

ความแตกต่างระหว่าง Hospitel กับ โรงพยาบาลสนาม

ถ้าดูละเอียดบางส่วนทั้ง 2 สถานที่นี้จะคล้ายกันก็คือรับผู้ป่วยที่มีอายุไม่เกิน 50 ปี อาการไม่รุนแรง มาตรฐานการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนาม คือ จะอยู่ห่างชุมชน อาการมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่าง ห้องน้ำ การจัดการอาการถ่ายเทได้ดี มีบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าคอยระวังตลอดเวลา

ส่วนทาง Hospitel จะมีแพทย์ประจำ 1 คนมีพยาบาลอัตราส่วน 20 เตียงต่อ 1 คน มีการตรวจผู้ป่วยผ่านเทเลมิดิซีนและแอพพลิเคชั่นไลน์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกวัน มีเครื่องมือพื้นฐานอย่าง เครื่งออุณหภูมิ เครื่องวัดระดับความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด และเครื่องเอกซเรย์ และผู้ป่วยเข้ารับการรักษาผ่าน Hospitel จะต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลหลักก่อน

บทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19