เกร็ดความรู้สุขภาพ รวมโรคที่ ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครอง รักษา

เกร็ดความรู้สุขภาพ จากปัจจุบันที่มีกระแสการหันมา ดูแลตัวเอง กันมากขึ้นเพื่อลดการเจ็บป่วย หรือเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตโดยหมดกังวลกับเรื่องค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเพื่อไม่สร้างภาระให้แก่คนข้างหลังในวันที่ตนเองไม่อยู่แล้ว (more…)